Et godt råd giver tryghed

Vi er ikke blot et advokatfirma på Lolland og Falster, vi er en del af lokalområdet og fællesskabet til glæde for både erhvervslivet, private og offentlige instanser.

Se listen over tvangsauktioner og ejendomme til salg via Drachmann her

Følgende ejendomme er under tvangsauktion via Drachmann:

Den nye barselsorlovsordning

EU vedtog i juni 2019 EU et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet). Med […]

Læs mere …

Lovpligtig whistleblowerordning

Den nyligt indførte whistleblowerlov betyder, at virksomheder med mere end 50 ansatte skal oprette en whistleblowerordning for sine ansatte. Arbejdspladser […]

Læs mere …

Pligt til glatførebekæmpelse påhviler grundejeren

Temperaturen er lav og nedbør falder som sne og is. Det giver glatte veje og fortov. I medfør af lov […]

Læs mere …