Afskedigelse af medarbejdere grundet sygdom

Nogle gange kan en medarbejders sygdom blive så stor en gene for virksomheden, at det er nødvendigt at overveje en afskedigelse af medarbejderen.

I modsætning til hvad mange tror, må man faktisk gerne afskedige en medarbejder under en sygemelding og også på grund af sygdommen. Dog skal en række krav være opfyldt:

Sygdommen skal påvirke virksomhedens driftsmæssige forhold negativt,

Sygdommens karakter har betydning,

Prognosen for arbejdstagerens arbejdsevne og tilbagevenden er relevant, da man ikke kan afskedige, hvis medarbejderen kan forventes snart at være retur på arbejde igen,

Arbejdstagerens alder og anciennitet har også betydning – jo højere anciennitet jo længere må virksomheden tåle fraværet, og til slut har fraværsperiodernes længde og omfang også betydning.

Hvis der i ansættelseskontrakten er aftalt, at 120-dages reglen finder anvendelse, kan denne bestemmelse også anvendes ved sygdom. Her skal man dog passe på, da man skal ramme 120 dage temmelig præcist. Sørg derfor altid for at få juridisk rådgivning ved afskedigelse under sygdom.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her