Arbejdsgiver er ansvarlig for anerkendte erhvervssygdomme som følge af mobning på arbejdspladsen.

Vestre Landsret har netop afsagt dom til støtte for en medarbejder, der pådrog sig en erhvervssygdom som følge af mobning på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren måtte betale erstatning og godtgørelse bl.a for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne med i alt kr. 2,3 mio.

Retten lagde bl.a. vægt på, at mobningen dokumenteret havde stået på i gennem en længere periode, og at arbejdsgiver kendte til mobningen uden at igangsætte nødvendige og tilstrækkelige tiltag til at forebygge mobningen.

Dommen afspejler hvor vigtigt det er, at man som arbejdsgiver prioriterer psykisk arbejdsmiljø og tiltag mod mobning. Hvis man som arbejdsgiver vender det blinde øje til problemet, kan man risikere at pådrage sig et erstatningsansvar.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her