Arbejdsmiljøloven finder også anvendelse, når private udfører arbejde på egen grund.

Østre Landsret har nyligt afsagt dom i en sag, hvor en privatperson havde fældet et ca. 25 m højt træ på egen grund. Træet faldt ud på kørebanen og ramte en bil.

Landsretten udtalte, at Arbejdsmiljøloven § 38 jf. lovens § 2 stk. 3 også finder anvendelse, når arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver. Loven gælder med andre ord også, når en privatperson selv udfører arbejde på egen grund.

Arbejdsmiljølovens § 38 har følgende indhold:

“Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges”

Da arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, blev ejeren idømt en bøde på kr. 15.000,00. Det talte dog som en formildende omstændighed, at arbejdet var udført som privatperson.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her