Den indbyrdes fordeling når to forskellige entreprenører har udført arbejder.

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag om entreprise og byggeri i forbrugerforhold.

Sagen omhandlede renovering af et hus. Mureren igangsatte murerarbejdet og ét år senere gik maleren i gang med at male ejendommen. Året efter begyndte malingen at skalle, og begge entreprenører foretog udbedring af skaderne.

Året efter skallede malingen igen, og nu fik bygherrerne udarbejdet en rapport, der fastslog, at malingen skallede, fordi der var anvendt maling og puds på murværk, hvor mørtlen ikke var færdighærdet.

Bygherrerne stævnede begge entreprenører. I retssagen var således både en tvist mellem bygherrerne og entreprenørerne, men også en tvist mellem entreprenørerne om den interne fordeling.

Landsretten fandt, at mureren havde leveret en mangelfuld ydelse, men at maleren ikke burde have malet på en fugtig mur. Derfor måtte også maleren bære noget af ansvaret.

Dommen viser tydeligt entreprenørens pligt til at reklamere, hvis entreprenøren skal arbejde videre på eller ovenpå en anden entreprenørs arbejder. Sørg derfor altid for at få sagt fra, hvis du som entreprenør konstaterer fejl på arbejder knyttet til din arbejdsopgave.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her