Direktør i virksomhed er blevet dømt til personligt at betale løn og godtgørelse til medarbejder uden ansættelseskontrakt

Vestre Landsret har netop afsagt en særdeles vidtgående dom i en sag om manglende ansættelseskontrakt.

Medarbejderen arbejdede i virksomheden, men havde ingen ansættelseskontrakt og var ikke oprettet i lønsystemet. Vestre Landsret fandt derfor, at medarbejderen ikke var tilknyttet virksomheden, og derfor måtte medarbejderen være ansat hos direktøren personligt. Som følge heraf måtte direktøren for virksomheden personligt betale både løn og godtgørelse for manglende ansættelsesbevis til medarbejderen.

Virksomheden var i mellemtiden gået konkurs, så direktøren endte med at hænge på regningen.

Sørg derfor altid for at få udarbejdet ansættelseskontrakter til dine medarbejdere. Det kan koste op til kr. 10.000 i bod ikke at udarbejde en ansættelseskontrakt. Samtidig er det uhyre vanskeligt for virksomheden at bevise aftalte ansættelsesvilkår – herunder lønniveau – uden en ansættelseskontrakt.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her