Følgende ejendomme er under tvangsauktion via Drachmann:

Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 32b og 32d Sandby by, Sandby, beliggende Tårsvej 41, 4912 Harpelunde

Tvangsauktion den 18. maj 2022 kl. 09:00

Bilag