Lovpligtig whistleblowerordning

Den nyligt indførte whistleblowerlov betyder, at virksomheder med mere end 50 ansatte skal oprette en whistleblowerordning for sine ansatte.

Arbejdspladser med mere end 249 ansatte skulle allerede pr. 17. december 2021 have oprettet en whistleblowerordningen.

Virksomheder med mere end 50 ansatte skal senest den 17. december 2023 have oprettet ordningen.

De ansatte tælles efter antal personer i virksomheden, dvs. uanset om medarbejdere er deltidsansat, fuldtidsansat, vikar mv. Skulle din virksomhed få mere end 249 ansatte inden den 17. december 2023 skal whistleblowerordningen oprettes straks.

Whistleblowerloven stiller en række krav til whistleblowerordningens udformning og drift, som du skal være opmærksom på. Det er derfor en rigtig god ide at søge juridisk bistand til udformning af din virksomheds whistleblowerordning.

Spørgsmål kan rettes til

Emma Mølgaard Borre

Advokatfuldmægtig
54 84 50 76
Klik og læs mere her