Her kan du blive opdateret på, hvad der rør sig i branchen samt hos Drachmann.

Forbrugerombudsmandens kvikguide til miljømarkedsføring

Drifter du en virksomhed med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, skal du være opmærksom på din markedsføring. Du kan […]

Læs mere ...

Den nye barselsorlovsordning

EU vedtog i juni 2019 EU et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet). Med […]

Læs mere ...

Lovpligtig whistleblowerordning

Den nyligt indførte whistleblowerlov betyder, at virksomheder med mere end 50 ansatte skal oprette en whistleblowerordning for sine ansatte. Arbejdspladser […]

Læs mere ...

Pligt til glatførebekæmpelse påhviler grundejeren

Temperaturen er lav og nedbør falder som sne og is. Det giver glatte veje og fortov. I medfør af lov […]

Læs mere ...

Arbejdsmiljøloven finder også anvendelse, når private udfører arbejde på egen grund.

Østre Landsret har nyligt afsagt dom i en sag, hvor en privatperson havde fældet et ca. 25 m højt træ […]

Læs mere ...

Direktør i virksomhed er blevet dømt til personligt at betale løn og godtgørelse til medarbejder uden ansættelseskontrakt

Vestre Landsret har netop afsagt en særdeles vidtgående dom i en sag om manglende ansættelseskontrakt. Medarbejderen arbejdede i virksomheden, men […]

Læs mere ...

Udlejer skal reklamere over skjulte mangler uden ugrundet ophold

Højesteret har netop afsagt en dom om udlejers reklamationsfrist i forbindelse med skjulte mangler i et lejemål. Sagen handlede om […]

Læs mere ...

Afskedigelse af medarbejdere grundet sygdom

Nogle gange kan en medarbejders sygdom blive så stor en gene for virksomheden, at det er nødvendigt at overveje en […]

Læs mere ...

Trygt Boskifte

Advokaterne Morten Jensen og Michelle Ljungstrøm er begge omfattet af Danske Advokaters mærkningsordning “Trygt Boskifte” Alle bobestyrere, der bærer mærket […]

Læs mere ...

Hovedforhandlingen

Advokat Sissel Victoria fortæller om forløbet under det endelige retsmøde, kaldet hovedforhandlingen.

Læs mere ...

Retssagens forløb

Advokat Sissel Victoria forklarer forløbet i en retssag frem til hovedforhandlingen (det endelige retsmøde).

Læs mere ...