Her kan du blive opdateret på, hvad der rør sig i branchen samt hos Drachmann.

Sommerferie 2022

Advokatfirmaet Drachmann holder sommerferielukket i perioden 18. juli til 29. juli 2022 – begge dage inklusiv.

Læs mere ...

ADVOKATER DELER SIG OP

  Den 1. oktober 2022 sker der ændringer blandt en del af advokaterne i Nykøbing F, hvor partnerne i Advokatfirmaet […]

Læs mere ...

Konsekvenserne ved at vælge voldgift

Typisk behandles tvister ved de almindelige domstole, men erhvervsdrivende parter kan faktisk indgå aftale om f.eks. voldgift som alternativ. Hvis […]

Læs mere ...

Den indbyrdes fordeling når to forskellige entreprenører har udført arbejder.

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag om entreprise og byggeri i forbrugerforhold. Sagen omhandlede renovering af et […]

Læs mere ...

Arbejdsgiver er ansvarlig for anerkendte erhvervssygdomme som følge af mobning på arbejdspladsen.

Vestre Landsret har netop afsagt dom til støtte for en medarbejder, der pådrog sig en erhvervssygdom som følge af mobning […]

Læs mere ...

Forbrugerombudsmandens kvikguide til miljømarkedsføring

Drifter du en virksomhed med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, skal du være opmærksom på din markedsføring. Du kan […]

Læs mere ...

Den nye barselsorlovsordning

EU vedtog i juni 2019 EU et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet). Med […]

Læs mere ...

Lovpligtig whistleblowerordning

Den nyligt indførte whistleblowerlov betyder, at virksomheder med mere end 50 ansatte skal oprette en whistleblowerordning for sine ansatte. Arbejdspladser […]

Læs mere ...

Pligt til glatførebekæmpelse påhviler grundejeren

Temperaturen er lav og nedbør falder som sne og is. Det giver glatte veje og fortov. I medfør af lov […]

Læs mere ...

Arbejdsmiljøloven finder også anvendelse, når private udfører arbejde på egen grund.

Østre Landsret har nyligt afsagt dom i en sag, hvor en privatperson havde fældet et ca. 25 m højt træ […]

Læs mere ...

Direktør i virksomhed er blevet dømt til personligt at betale løn og godtgørelse til medarbejder uden ansættelseskontrakt

Vestre Landsret har netop afsagt en særdeles vidtgående dom i en sag om manglende ansættelseskontrakt. Medarbejderen arbejdede i virksomheden, men […]

Læs mere ...

Udlejer skal reklamere over skjulte mangler uden ugrundet ophold

Højesteret har netop afsagt en dom om udlejers reklamationsfrist i forbindelse med skjulte mangler i et lejemål. Sagen handlede om […]

Læs mere ...

Afskedigelse af medarbejdere grundet sygdom

Nogle gange kan en medarbejders sygdom blive så stor en gene for virksomheden, at det er nødvendigt at overveje en […]

Læs mere ...

Trygt Boskifte

Advokaterne Morten Jensen og Michelle Ljungstrøm er begge omfattet af Danske Advokaters mærkningsordning “Trygt Boskifte” Alle bobestyrere, der bærer mærket […]

Læs mere ...

Hovedforhandlingen

Advokat Sissel Victoria fortæller om forløbet under det endelige retsmøde, kaldet hovedforhandlingen.

Læs mere ...

Retssagens forløb

Advokat Sissel Victoria forklarer forløbet i en retssag frem til hovedforhandlingen (det endelige retsmøde).

Læs mere ...