Her kan du blive opdateret på, hvad der rør sig i branchen samt hos Drachmann.

Direktør i virksomhed er blevet dømt til personligt at betale løn og godtgørelse til medarbejder uden ansættelseskontrakt

Vestre Landsret har netop afsagt en særdeles vidtgående dom i en sag om manglende ansættelseskontrakt. Medarbejderen arbejdede i virksomheden, men […]

Læs mere ...

Udlejer skal reklamere over skjulte mangler uden ugrundet ophold

Højesteret har netop afsagt en dom om udlejers reklamationsfrist i forbindelse med skjulte mangler i et lejemål. Sagen handlede om […]

Læs mere ...

Afskedigelse af medarbejdere grundet sygdom

Nogle gange kan en medarbejders sygdom blive så stor en gene for virksomheden, at det er nødvendigt at overveje en […]

Læs mere ...

Trygt Boskifte

Advokaterne Morten Jensen og Michelle Ljungstrøm er begge omfattet af Danske Advokaters mærkningsordning “Trygt Boskifte” Alle bobestyrere, der bærer mærket […]

Læs mere ...

Hovedforhandlingen

Advokat Sissel Victoria fortæller om forløbet under det endelige retsmøde, kaldet hovedforhandlingen.

Læs mere ...

Retssagens forløb

Advokat Sissel Victoria forklarer forløbet i en retssag frem til hovedforhandlingen (det endelige retsmøde).

Læs mere ...