Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning, tilrettelæggelse og gennemførelse af dødsboskiftet.

Et dødsbo kan udlægges som uskiftet bo eller såkaldt “ægtefælleudlæg”, hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller behandles ved privat skifte eller som bobestyrerbo. Mindre boer kan behandles ved forenklet privat skifte eller boudlæg. Boer, hvor gælden overstiger aktiverne, behandles efter regler for insolvens, der er de samme regler, som konkursboer behandles efter.

Det er vigtigt med korrekt rådgivning i forbindelse med valg af skifteform, fordi skifteformerne medfører skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser og følger, det ofte ikke er muligt at ændre på.

Vores rådgivning omfatter blandt andet, valg af skifteform, undersøgelse af arveforhold og kreditorforhold, realisering af dødsboets aktiver, herunder virksomhed, fast ejendom, værdipapirer og indbo, boets forhold til offentlige myndigheder, herunder skifteretten og skattemyndighederne, skatte- og afgiftsplanlægning i relation til dødsboskiftet og udlodning til arvingerne samt gennemførelse af retssager.

Advokatfirmaet Drachmann yder rådgivning ved spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær. Når der er børn involveret i en separation/skilsmisse, eller ophævelse af papirløst samliv, skal børnenes fremtidige forhold afklares, herunder særligt hvor børnene skal have bopæl, hvordan der skal etableres samvær mv.

Det er ofte følsomme spørgsmål, der drøftes, og derfor er en personlig og fortrolig kontakt med vores klienter vigtig.

Vi bistår også ved sager om tvangsanbringelse og tvangsadoptioner.

Uddannelse & CV

Sprog

Dansk og engelsk.

Juridiske assistenter


Heidi Westerholt Jørgensen

Advokatsekretær
Direkte 54 84 50 64