Forretningsområder

Hos Advokatfirmaet Drachmann er det erfarne advokater som rådgiver om køb eller salg af din bolig.

Vi har både et stort lokalkendskab og god erfaring med at rådgive om forældrekøb.

Boligadvokaten er din rådgiver, når du handler bolig. Du sikrer dig derfor, at én person følger bolighandlen fra start til slut. Som uafhængige rådgivere varetager vi kun dine interesser overfor bank, realkreditinstitut, myndigheder, ejendomsmægler mv.

I en bolighandel er advokaten, alt efter aftale, ansvarlig for at:

 • Vejlede om familieretlige/arveretlige og privatøkonomiske forhold
 • Vurdere om den krævede / aftalte kontantpris er rimelig
 • Evt. deltage i besigtigelse af ejendommen
 • Rådgive om behov for tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
 • Gennemgå ejendommens forsikringsforhold
 • Vejlede om reglerne for energimærkning og energiplan
 • Rådgive om den mest fordelagtige finansiering af ejendomskøbet
 • Rådgive om fordele og omkostninger ved kurssikring
 • Sikre at oplysningerne i salgsopstillingen svarer til oplysningerne fra kommunen og BBR-registret
 • Deltage i forhandlingerne med sælgeren og dennes rådgiver
 • Anmelde og ekspedere skøde og evt. tinglysningsfuldmagter
 • Sikre at køberen får endeligt anmærkningsfrit skøde, og at sælgeren modtager det rette provenu af handlen
 • Sørge for berigtigelse af gældsovertagelser og andre registreringer af ejerskifte hos de relevante myndigheder og kreditinstitutioner

Advokatfirmaet Drachmann yder også rådgivning både i forbindelse med køb og slag af andelsboligandele og etablering og administration af andelsboligforeninger. Herudover tilbyder vi administration af andelsboligforeninger.

Advokatfirmaet Drachmann bistår både erhvervsdrivende, banker, kredsforeninger, kommuner og private med inddrivelse af økonomiske krav, baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler.

Advokatfirmaet Drachmanns bistand kan blandt andet omfatte:

 • Undersøgelse af debitorernes betalingsevne
 • Udarbejdelse af inkassoskrivelser
 • Gennemførelse af inkassosager efter de nye forenklede bestemmelser herom
 • Retssager til brug for inkassosagers senere behandling i fogedretten
 • Møde i fogedretten
 • Møde på tvangsaktioner
 • Administration af afdragsordninger
 • Registrering hos RKI Kredit Information A/S

Advokatfirmaet Drachmann er certificeret hos RKI Kredit Information A/S, der sikrer, at vores klienters dårlige betalere registreres i RKI Kredit Information A/S.

Uddannelse & CV

Uddannelse

Advokatsekretær.

Sprog

Dansk.
Engelsk.