Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Cand. jur. Københavns Universitet 2019

Særlige hverv

Medlem af bestyrelsen for Borgerretshjælpen

Medlemskaber
Sprog

Dansk og engelsk