Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann administrerer et ikke ubetydeligt antal andelsboligforeninger, ejerforeninger, almene boligselskaber og udlejningsejendomme.

Vi tilstræber at være en professionel sparringspartner for ejerne og bestyrelsen og bistår blandt andet med rådgivning om:

 • Opkrævning af husleje / erhvervsleje
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Forbrugsregnskaber (vand, varme, el og antenne)
 • Betalinger efter fornøden kontrol
 • Beregning af lejens størrelse
 • Bogføring og fremsendelse af kvartalsbalancer
 • Kontakt med de enkelte lejere
 • Kontakt med myndighederne
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Afholdelse af flyttesyn samt afregning af depositum
 • Huslejeinkasso
 • Behandling af tvister, herunder huslejenævnssager og boligretssager
 • Forsikringssager
 • Deltagelse i generalforsamling som dirigent og referent (i ejer- og andelsboligforeninger)

Vi yder også rådgivning til foreninger, der ikke bliver administreret hos os.

Uddannelse & CV

Uddannelse

Revisor HD

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.