Forretningsområder

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan derfor beslutte, at der skal etableres et værgemål med en fast værge.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. Det bestemmer Familieretshuset.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på en gang skal udredes.

 

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til fonde og foreninger.

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning til foreninger kan blandt andet omfatte:

 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling
 • Dirigent på generalforsamlinger
 • Vurdering af bestyrelsens kompetence
 • Bestyrelsens eller foreningens erstatningsansvar
 • Korrekt vedtagelse af vedtægtsændringer
 • Opløsning og sammenlægning af foreninger
 • Alle andre forhold omkring foreninger og deres administration

Advokatfirmaet Drachmanns rådgivning om fonde omfatter både små, private familiefonde og rådgivning af større, erhvervsdrivende fonde. Vi har samtidig en særlig ekspertise i rådgivning af offentlige myndigheder ved oprettelse og tilpasning af fonde.

Vi yder rådgivning om alle fondsretlige spørgsmål, herunder:

 • Etablering af fonde, herunder udarbejdelse af forslag til vedtægter
 • Rådgivning til fondes bestyrelser
 • Ændring af vedtægter
 • Opløsning og fusion af fonde

 

I mange forhold kan der i dag være behov for at oprette testamente. Det er vigtigt at spørge sig selv – hvordan er mine arvinger stillet, når jeg dør. Er der tale om papirløse samlivsforhold, dine og mine børn m.v., er det tit en god idé at oprette testamente.

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring med rådgivning om arveretlige forhold, herunder udarbejdelse af testamenter og behandling af dødsboer.

Vi lægger vægt på at yde grundig rådgivning ved udarbejdelse af testamenter. Hos os er et testamente ikke et standarddokument, men derimod resultatet af individuel rådgivning på grundlag af den enkelte klients forhold.

Vi bistår endvidere med at udarbejde fremtidsfuldmagter således, at du på forhånd kan give dine nærmeste pårørende fuldmagt til at varetage dine forhold, hvis du måtte blive så syg eller komme ud for en ulykke, så du er ude af stand til selv at tage hånd herom.

Uddannelse & CV

Uddannelse

Kontorassistent med speciale i offentlig administration.
Advokatsekretær.

Sprog

Dansk.
Engelsk.