Forretningsområder

Advokatfirmaet Drachmann har årelang erfaring med behandling af konkursboer, tvangsopløsning, likvidation og rekonstruktion af selskaber

Vores rådgivning omfatter både bistand og rådgivning til sikring af tilgodehavender og sikring af selskabets videreførelse eller eventuelle afvikling.

Køb og salg af virksomheder dækker over alt fra salg af en mindre detailhandel drevet fra lejede lokaler til overdragelse af større virksomheder. Overdragelse af virksomheder berører mange forskellige retsområder og kræver samtidig en forståelse for, at køb og salg af virksomheder ofte foregår under stort tidspres. Advokatfirmaet Drachmann har erfaring med de særlige forhold omkring overdragelse af virksomheder. Vi følger afviklingen af hele overdragelsen, og vi rådgiver blandt andet om:

 • Planlægning af salget
 • Overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter
 • Ansatte, herunder forhold ved fortsat ansættelse eller afskedigelse
 • Virksomhedens kontrakter, herunder mulighed for overtagelse af leje- og leasingaftaler, leverandørkontrakter mv.
 • Immaterielle rettigheder, herunder overtagelse af logo, varemærker og ophavsrettigheder
 • Overtagelse af kundekartoteker
 • Håndtering af forhold til offentlige myndigheder

Advokatfirmaet Drachmann bistår på tilsvarende vis som rådgiver og sparringspartner i hele processen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et generationsskifte.

Advokatfirmaet Drachmann bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart og drift af virksomhed. Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Valg af den mest hensigtsmæssige retlige driftsform, herunder fordele og ulemper ved
  • Personligt ejet virksomhed / enkeltmandsfirma
  • Interessentskab
  • Anpartsselskab
  • Aktieselskab
  • Partnerselskab og kommanditselskab
 • Bistand ved udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokument, vedtægter, ejeraftaler og anpartshaveroverenskomst mv.
 • Håndtering af krav fra offentlige myndigheder
 • Beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
 • Udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser

Advokatfirmaet Drachmann har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om de juridiske og praktiske forhold, der knytter sig til etablering og tilpasning af selskaber.

Vi kan hjælpe med at vurdere fordele og ulemper ved at anvende en bestemt selskabstype på den virksomhed, der søger rådgivning.

Vi har også betydelig erfaring i etablering af holdingkonstruktion, hvilket som regel sker i nært samarbejde med selskabets revisor.

Vi yder rådgivning om alle selskabsretlige forhold, herunder vedrørende

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
 • Stiftelse af selskaber (anparts- og aktieselskaber, partnerselskaber, kommandit- og interessentskaber og fonde)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Ledelsesforhold (direktion, bestyrelse, tilsynsråd, repræsentantskab)
 • Generationsskifte
 • Aktie- og anpartsoverdragelse
 • Kapitalforhøjelse og – nedsættelse
 • Omdannelse, fusion og spaltning
 • Regulering af anparts- og aktionærforhold
 • Likvidation
 • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
 • Selskabsadministration

Vi forestår samtidig udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler mv. Arbejdet sker i tæt samarbejde med din revisor, og vi har et årelangt tæt samarbejde med landsdelens større revisionsfirmaer, der sikrer, at virksomhedens rådgiver-team dermed sammen får etableret den bedste løsning.

 

Uddannelse & CV

Uddannelse

Advokatsekretær HU.

Sprog

Dansk.