Pligt til glatførebekæmpelse påhviler grundejeren

Temperaturen er lav og nedbør falder som sne og is. Det giver glatte veje og fortov.

I medfør af lov om offentlige veje § 64 kan vejmyndigheden bestemme, at grundejeren skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og stier, der grænser op til deres matrikel.

Pligten medfører, at grundejeren skal rydde fortov og sti for sne og salte ved glat føre snarest muligt efter snefaldet/islaget er opstået.

Hvis en grundejer forsømme at foretage glatførebekæmpelse, kan grundejeren blive erstatningsansvarlig, hvis en fodgænger glider og kommer til skade på arealet.

Sørg derfor altid for at foretage snerydning og saltning/grusning, når der er faldet sne eller opstået islag på fortovet ud for din matrikel og lav gerne en aftale med din nabo, hvis du er bortrejst i en periode, hvor sne og is er sædvanligt.

Spørgsmål kan rettes til

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H), partner
54 84 50 40
Klik og læs mere her